You cannot sign up anymore for this webinar

Уебинар: UVC-дезинфекция в опаковането на хранителни продукти

Оптималната хигиена в производството е от решаващо значение в хранително-вкусовата промишленост. По време на производствения процес дори и най-чистите продукти се замърсяват чрез контакта с микроорганизмите във въздуха, по работните повърхности и в опаковъчните материали. 
Дезинфекцията с UVC-светлина осигурява 24 часа защита и хигиена дори и в работещо производство. Третирането на въздуха и повърхностите с ултравиолетова светлина унищожава бактериите там, където те се появяват - без остатъци, още преди те да се пренесат върху продуктите. По този начин се гарантира постоянно качество на продукцията през целия работен ден.
 
Целта на този уебинар е да дадем практически примери и разяснения за действието на UVC лъчението върху повърхности и опаковки, които влизат в контакт с хранителните продукти. Стерилните опаковки не само запазват качествата на хранителния продукт, но и удължават неговия срок на годност. Какви дози лъчение са необходими, влияе ли UVC-светлината на пластмасовия материал и има ли значение скоростта на линията – това са само част от въпросите на които ще отговорим.
 
Ето и още теми, които ще засегнем:
- Действието на UVC лъчението върху бактерии, вируси, гъбични спори и плесени, както и разликите в дозите на лъчение
- Приложение на UVC лампи за дезинфекция в опаковането на мляко и млечни продукти
- UVC дезинфекцията в месопреработката
- Решения за стерилно опаковане на ядки, чипс, солени и сладки изделия
- Приложение на UVC облъчвателите в хладилни складове, зали за зреене, складови помещения
- Живот и подмяна на UVC оборудването
- Безопасност и сигурност на работното място
 
Лектори:
Инж. Янко Зайков Управител на Тех Индустри България ЕООД,  със специалност машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост
Инж. Иван Кавръков – Менидър продажби в Тех Индустри България ЕООД, със специалност автоматика, информационна и управляваща техника

Модератор:
Петрана Зайкова - CEO на Тех Индустри България ЕООД

Кои сме ние?
Тech Industry е специализиран доставчик на продукти, решения и услуги за индустрията – от технологии за химична обработка на повърхнини, през приложения на UVC-технологии за дезинфекция, до проектиране и доставка на спецализирано оборудване и инсталации. Нашият екип има дългогодишен опит в изграждането на индивидуални решения в областа на UVC дезинфекцията на опаковки, хладилни складове, производствени халета, процесна вода и много други.  
Oчакваме ви на 21.10 от 16:00 часа за една интерактивна презентация.

Изпратете ни Вашите въпроси предварително, а ние ще Ви покажем възможните решения по време на уебинара!
Лектори:
Инж. Янко Зайков - Manager,Tech Industry Bulgaria Ltd.
Инж. Иван Кавръков - Sales Manager,Tech Industry Bulgaria Ltd.

Модератор:

Петрана Зайкова - CEO,Tech Industry Bulgaria Ltd.

Продължителност:
60 минути